MV TRUONG MINH DRAGON (13,500 DWT)

Ngày đăng: 04-11-2014 | 10:28 AM | 11152 Lượt xem

GENERAL CARGO, BUILT 2015, FLAG PANAMA, CLASS RINA

DWT 13,500, GT 8200, NT 5200, SUMMER DRAFT 8.3M, LOA 135M, BEAM 20M

GEARED 3 CRANES X 30MT EACH, 4 HOLDS 4 HATCHES, CAPACITY G/B 18000/17500CBM

ADA WOG

 Chia sẻ
 Từ khóa ,