Giới thiệu

Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Minh (Truong Minh Interco) được thành lập tháng 5 năm 2011, trụ sở chính đặt tại Thành phố Cảng Hải Phòng - trung tâm của ngành công nghiệp Vận tải biển Việt Nam. Là một công ty được tổ chức với hệ thống các quản lý toàn diện (bao gồm quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn, quản lý thuyền viên) chúng tôi tự tin cung cấp dịch vụ vận tải biển uy tín và chất...