Tuyển dụng 02 Thủy thủ và 02 Thợ máy
Làm việc trên tàu 12,500DWT của Công ty, chạy tuyến Đông Nam Á.
Cần tuyển Máy nhất - Hạng 1
Làm việc trên tàu 12.500 DWT chạy tuyến ĐNA.
Can tuyen May nhat - Hang 1
Yeu cau lam viec nhiet tinh, man can. Co kinh nghiem May nhat toi thieu 12 thang. Uu tien cac truong hop muon gan bo lau dai voi cty.
Tuyển dụng Đại phó hạng I
Làm việc trên tàu 12,500 DWT của Công ty, chạy tuyến Đông Nam Á
Cần tuyển Thuyền trưởng - Hạng 1
Làm việc trên tàu 12.500 DWT của Cty, chạy tuyến ĐNA