Giới thiệu
Giới thiệu
Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Minh (Truong Minh Interco) được thành lập tháng 5 năm 2011, trụ sở chính đặt tại Thành phố Cảng Hải Phòng - trung tâm của ngành công nghiệp Vận tải biển Việt Nam. Là một công ty được tổ chức với hệ thống các quản lý toàn diện (bao gồm quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn, quản lý thuyền viên) chúng tôi tự tin cung cấp dịch vụ vận tải biển uy tín và chất lượng cho các khách hàng. Truong Minh Interco cam kết thực hiện công việc của mình một cách tận tâm và chuyên nghiệp nhất để từ đó xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và lâu dài với các khách hàng lớn. Truong Minh Interco bằng mọi biện pháp sẽ kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng dịch vụ vận tải, Truong Minh Interco sẽ là một đối tác vận tải uy tín của các bạn.
M/V. TRUONG MINH SEA (56,423 DWT)
M/V. TRUONG MINH SEA (56,423 DWT)
BULK CARRIER, BUILT 2018, FLAG VIET NAM, CLASS NK/VR DWT 56423 MT, GT 31696, NT 18819, SUMMER DRAFT 12.7M, LOA 190M, BREADTH 32.260M
M/V. TRUONG MINH SUCCESS (61,346 DWT)
M/V. TRUONG MINH SUCCESS (61,346 DWT)
BULK/ORE CARRIER, BUILT 2014, FLAG VIET NAM, CLASS LLOYDS/VR DWT 61346 MT, GT 34764, NT 20200, SUMMER DRAFT 13.010M, LOA 195M, BREADTH 32.240M
MV TRUONG MINH OCEAN (13,254 DWT)
MV TRUONG MINH OCEAN (13,254 DWT)
GENERAL CARGO, BUILT 2014, FLAG VIET NAM, CLASS RINA+VR DWT 13,254.32, GT 8196, NT 5203, SUMMER DRAFT 8.365M, LOA 136.4M, BEAM 20.2M GEARED 3 CRANES X 30MT EACH, 4 HOLDS 4 HATCHES, CAPACITY G/B 18390/17526CBM ADA WOG
MV TRUONG MINH STAR (10,287 DWT)
MV TRUONG MINH STAR (10,287 DWT)
BULK CARRIER, BUILT 2012, FLAG VIET NAM, CLASS RINA+VR DWT 10287, GT 6649, NT 3861, SUMMER DRAFT 7.6M, LOA 118.83M, BEAM 19.9M GEARED 2 CRANES X 30MT EACH, 3 HOLDS 3 HATCHES, CAPACITY G/B 13282/12713CBM ADA WOG
M/V. TRUONG MINH PROSPERITY (61,831 DWT)
M/V. TRUONG MINH PROSPERITY (61,831 DWT)
BULK CARRIER, BUILT 2013, FLAG VIET NAM, CLASS NK/VR DWT 61831 MT, GT 34830, NT 20238, SUMMER DRAFT 12.989M, LOA 195M, BREADTH 32.240M